CAMPANYA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE) 2017

El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha posat en marxa una campanya d’informació i sensibilització adreçada als propietaris dels 68.000 edificis que van ser construïts abans de l’any 1960 i que ja fa mesos estan obligats a presentar la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), i encara no ho han fet.

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Si heu rebut la carta de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és perquè el vostre edifici ja l’hauria d’haver passat, ja que tots els edificis d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat hi estan obligats. La responsabilitat de passar aquesta ITE recau sobre la comunitat de propietaris o el propietari únic, quan sigui el cas, que és qui ha de contractar un professional qualificat per dur a terme la inspecció i l’informe corresponent. Un cop fet aquest informe, qui representa la comunitat ha de lliurar-lo a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en un termini màxim de 4 mesos.

Si no heu lliurat l’informe de la ITE de la vostra comunitat, cal que inicieu els tràmits per obtenir-la, mitjançant info@consellgeneral.cat o adreçant-vos a la Cambra de la Propietat Urbana que us correspon.