carregant

El Consell General en el seu conjunt:

al capdavant del foment i la protecció de la propietat

Els diferents òrgans que componen el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya promouen iniciatives per al foment i la defensa dels interessos de propietaris de finques urbanes.

En aquest sentit, el Consell General està format per l’òrgan de Presidència i la Junta de Govern, la Comissió Permanent, el Secretari i el gabinet tècnic de secretaris de les diferents cambres de la propietat urbana de Catalunya.

conjunt-consell-2-white