carregant

La propietat urbana:

raó de ser del Consell General

La propietat urbana ha estat i és un concepte evolutiu, altament vinculat a la dinàmica d’un sector immobiliari canviant. Els actuals marcs normatius i legislatius, els nous règims de tinença que estan irrompent en el mercat, el dret a l’habitatge, les problemàtiques d’accés a una propietat… En conjunt, una sèrie de factors rellevants que incideixen de ple sobre el que coneixem com a propietat urbana.

El futur d’aquest concepte es preveu complex, envoltat de nous elements que transformaran la manera d’abordar i gestionar el sector dels immobles urbans.

En aquest escenari, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya treballa amb dedicació i compromís per fomentar i defensar el que ha estat, és i serà la raó de ser i l’univers de treball de l’entitat: la propietat urbana.

Els propietaris, en l’enrevessat i complex marc immobiliari actual, necessiten solucions i serveis professionals integrals, que els permetin gestionar la seva propietat o propietats des de totes les perspectives: tècniques, legals, fiscals… I en aquest marc associatiu potent, que els agrupa i els dota de professionals experts, els propietaris poden fer front a qualsevol problemàtica.