L’INCASÒL I LES CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA SIGNEN UN ACORD DE COL.LABORACIÓ

 

  • Les Cambres de la Propietat Urbana es converteixen en gestores de fiances.

El director de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), Damià Clavet, i els presidents de les Cambres de la Propietat Urbana de Badalona, Barcelona-Lleida, Girona, L’ l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona i Terrassa han signat un conveni per dur a terme les funcions d’inscripció dels contractes d’arrendament i el dipòsit de les fiances.

En virtut d’aquest acord, les Cambres aconsegueixen la condició d’entitat gestora en aquelles gestions relacionades en matèria de fiances.

L’ Incasòl ha explicat que una vegada eliminat el Model 2 en paper per a la realització del dipòsit de la fiança, era necessari en el nou conveni eliminar la revisió que fan les Cambres dels dipòsits de fiances en paper.

Així, les Cambres col·laboraran en les funcions de tramitació presencial dels ingressos i cancel·lacions de les fiances dipositades, a més d’altres tasques que es podran anar encarregant en funció de la necessitat de l’Incasòl. El nou
acord substitueix al de 2014