PROPOSICIÓ DE LLEI CONTRA L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar dimarts, 14 de març, admetre a tràmit la Proposició de Llei presentada pel PDeCat per agilitar les accions de desnonament davant les ocupacions il·legals d’habitatges.

Aquesta proposició de Llei preveu la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil per tal d’accelerar els terminis en els desnonaments davant les ocupacions. Actualment els tràmits per a la recuperació dels habitatges és molt lent. okupes

Segons declara la diputada Lourdes Ciuró, aquesta proposició va adreçada a protegir els petits propietaris o persones que visquin en un habitatge social adjudicat, i que han vist okupada casa seva de forma il·legal.

La proposició de Llei pretén que qui ocupi il·legalment un habitatge hagi de desallotjar-lo per ordre judicial immediatament, llevat que acrediti en un curt termini un títol de propietat o lloguer que l’habiliti per romandre-hi.

Aquestes mesures no es podrien aplicar per a desallotjar persones que impaguen les rendes de lloguer o les quotes hipotecaries, ni tampoc s’hi podrien acollir els grans tenidors de finques.

Per accedir al text íntegre de la Proposició de Llei, cliqueu aquí