carregant

El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya:

un organisme al servei de les Cambres de la Propietat Urbana catalanes

El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, o “Consell General”, és un òrgan representatiu de les diferents cambres catalanes i, per extensió, de defensa dels milers de propietaris urbans associats a cada cambra i de la propietat urbana en general.

El Consell General, creat l’any 1983 com a entitat coordinadora de les cambres de la propietat urbana catalanes, vetlla pels interessos de totes les cambres. Té les funcions d’analitzar i estudiar en profunditat el mercat en el que desenvolupa la seva activitat i de ser un pol de coneixement al voltant de la propietat urbana. En aquest sentit, el foment i la defensa de la propietat urbana, i de propietaris i propietàries, són aspectes de treball prioritari.

A Catalunya, el Consell General té per objectiu esdevenir un ens de referència i suport de les cambres, i per tant, al servei de la propietat urbana en general. Unes complexes fites només assolibles a través de l’especialització en aquest àmbit.

logo-sabadell
logo-grupo-habitat
logo-fabregat
logo-cambrassegur

Especialistes en l’àmbit de la propietat urbana

Amb els anys, el Consell General ha consolidat amplis coneixements i una dilatada experiència, en tot allò relacionat amb la propietat urbana: un aprenentatge que ha convertit l’organisme en un col·lectiu únic i referent a Catalunya.

Amb una llarga trajectòria, a través de les cambres de la propietat urbana catalanes, el Consell General cerca reinventar-se dia a dia, tot explorant noves vies de creixement associatiu en un sector de la propietat urbana canviant.

En aquest sentit, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya examina les millors pràctiques en l’àmbit de la propietat urbana, a fi de fer-les extensives i de màxima utilitat entre les diferents cambres associades i els corresponents socis.