carregant

Les Cambres de la Propietat Urbana:

al servei dels propietaris

Les Cambres de la Propietat Urbana són entitats, al servei de propietaris. Aquestes tenen la missió de vetllar pels interessos de les persones que disposen d’un habitatge propi, un pis, un local, una plaça d’aparcament o qualsevol tipus d’immoble. També, són organismes especialitzats en la gestió dels assumptes relacionats amb les comunitats de propietaris.

La finalitat de les cambres rau en oferir una cobertura i protecció integral a tots els seus associats, desenvolupant un ampli ventall Les Cambres de la Propietat Urbana: al servei dels propietaris de serveis que inclouen tots els relacionats a l’àmbit jurídic, fiscal o tècnic, així com la gestió de fiances, assegurances personalitzades, prestació de serveis administratius, entre d’altres. A més, les cambres proposen canvis i millores normatives o d’actuació que són d’utilitat a les administracions públiques.

Amb més d’un segle d’història i amb una àmplia cartera de serveis professionals, les cambres s’han convertit a dia d’avui en entitats dirigides íntegrament al servei de propietaris i propietàries de finques urbanes.