carregant

Més enllà del Consell General:

la propietat urbana a Europa

La propietat urbana, i la seva particular idiosincràsia, és un concepte que transcendeix fronteres. Les experiències del passat, les problemàtiques actuals, els reptes de futur i tots els afers que l’envolten són aspectes que, d’una manera o altra, també ocorren amb matisos a nivell europeu.

De fet, la propietat urbana i el dret d’accés a la mateixa, són una de les bases de la societat moderna en la que convivim. En aquest sentit, una millor regulació del mercat immobiliari ha d’equilibrar les posicions dels seus actors i configurar-se com una font de riquesa econòmica i d’estabilitat social.

Per això, el Consell General, que col·labora a través de les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb la Confederación de Cámaras

de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas que a la vegada forma part de la UIPI (International Union of Property Owners), es concentra en impulsar i desenvolupar aquelles qüestions prioritàries en les matèries relacionades als immobles urbans. És a dir, temàtiques legals i fiscals, aspectes tècnics, energètics i d’inspecció, noves fórmules de tinença i lloguer d’habitatges, responsabilitats socials i drets de les persones, etc.

Conseqüentment, el Consell General aprofita les sinèrgies sorgides a escala europea i n’adopta les millors idees i pràctiques per seguir amb la seva labor d’impuls i defensa de la propietat urbana a Catalunya. Una tasca adreçada a consolidar el Consell General com una entitat propera i sensible amb les persones i amb el territori.

confederacion
uipi